Palvelumme ja

HOITOMUOTOMME

ETSI HOITOPAIKKA JA VARAA AIKA

Palvelumme

Sinä itse tiedät ja tunnet toiminta- ja liikkumiskykysi rajoitteet, sinä elät vammasi, sairautesi ja kipusi kanssa joka päivä. OmaFysio –fysioterapeutit ovat sinua varten. He arvioivat tilanteesi, valitsevat oikean hoitomuodon ja tukevat ja seuraavat kuntoutumistasi.

Hoitomuodot

Fysioterapian avulla tuetaan ja harjoitetaan ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä ja lievitetään liikkumista estäviä kiputiloja. Fysioterapian hoitomenetelmät perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja hoito suunnitellaan aina henkilökohtaisesti, huomioiden asiakkaan terveydentila ja edellytykset hoidon toteuttamiselle ja omalle kuntoutuspanokselle.

Toistuva tai pitkäkestoinen kipu

Pitkäaikaisen kivun hoidossa saat apua fysioterapeuteiltamme, jotka ovat erikoistuneet kroonisen kivun hoitoon. Tällöin  molemminpuolin sitoutuvalla ja pitkäjänteisellä  fysioterapialla voidaan helpottaa kipuja tai mahdollista on  päästä niistä kokonaan eroon.

Äkillinen kipu

Kun tarvitset nopeasti apua äkilliseen kipuun, toimintakykyvyn haittaan tai huimaukseen. OmaFysio -verkostosta löytyy ammattilaisia, joilla on jatkokoulutus akuuttien ongelmien ratkaisemiseen, esim. jatkokoulutetut OMT- tai Maitland-fysioterapeutit, osteopaatit, naprapaatit, jne.  Akuuteissa ajanvarauksissa pyrimme järjestämään ajan mahdollisimman nopeasti.

Ennen ja jälkeen leikkauksen

Ennen leikkausta aloitettu kuntoutus nopeuttaa varsinaisesta leikkauksesta kuntoutumista. Leikkausta edeltävän terapian tarkoituksena on valmistaa vamma-alue leikkaukseen. Harjoitteilla parannetaan nivelen liikkuvuutta, vähennetään turvotusta ja vahvistetaan lihaksistoa ja kohotetaan kuntoa yleisesti.

Leikkauksen jälkeen on tavoitteena palauttaa vamma-alueen toimintakyky vähintään samalle tasolle, jossa se oli ennen tapaturmaa. Leikkaukset ovat aina erilaisia, vaikka kohde olisikin sama. Siksi myös terapia kuntoutus räätälöidään yksilöllisesti ja huomioiden potilaan henkilökohtaiset edellytykset kuntoutukseen.

Tapaturmasta tai sairaudesta johtuvan leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja fysioterapia kuuluu potilaan hoitopolkuun. Fysioterapialla voidaan kuitenkin palauttaa toimintakyky myös silloin, kun vammaa ei korjata leikkauksella. Kuntoutus ilman leikkausta on mahdollista. Monet asiakkaat toipuivat jopa leikkauksen läpikäyneitä asiakkaita paremmin.

Sairauden ja vammautumisen jälkeen

Toimintakyky on voinut  alentua ja rajoittua neurologisesta sairaudesta johtuen tai esim. selkäydinvamman seurauksena.  Lasten ja nuorten kohdalla syynä voi olla myös kehitysviivästymä. OmaFysio -verkosto tarjoaa laajan osaamisen  kuntoutuspalveluita kaikenikäisille eri lähtökohdista tuleville neurologisille asiakkaille .

Kuntoutuksella tuetaan yksilön hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä arkielämässä sekä elämän eri vaiheissa. Tavoitteena on  edistää ihmisen henkistä pärjäämistä, tukea osallistumismahdollisuuksia, antaa rohkaisua tuleviin haasteisiin.  Keinoina ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Arvioimme kuntoutujan apuvälinetarpeen  yhdessä muiden apuvälineasiantuntijoiden kanssa ja autamme  valitsemaan parhaat vaihtoehdot, jotka parantavat itsenäisyyttä ja elämänlaatua.

Tulevan hyvinvoinnin varmistamiseksi

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Tuki- ja liikuntaelinvaivoille ei yleensä ole yhtä yksittäistä syytä, vaan useilla sekä työhön, vapaa-aikaan että työntekijään liittyvillä tekijöillä voi olla yhteyksiä vaivojen syntyyn.

Yhä vähemmän käytetään leikkaushoitoja,  ennemminkin pyritään hoitamaan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat ja vaivat fysioterapian keinoin. Ja todella paljon voi tehdä ennaltaehkäisevästi – eli ei odoteta, että se vamma tulee tai vamma pahenee, vaan mitä aikaisemmin aloittaa, niin sitä parempi.  mutta se vaatii vaan sen, että asiantuntija katsoo sen fysioterapian oikeanlaiseksi. Ennaltaehkäisy on aina helpompaa ja järkevämpää kuin itse vaivan hoito. Mutta vaikka onkini saanut jonkun ongelman, niin ei ole ikinä liian myöhästä kuntoilla ja kuntouttaa – on hyvin vähän sairauksia ja vaivoja, jossa ei joku liikuntamuoto sopisi,  ne täytyy vain räätälöidä yksilöllisesti, niin että aina on mahdollisuus liikkua.

OmaFysio -verkoston asiantuntijat opastavat liikettäsi ja liikuntaasi, vetävät liikuntaryhmiä, ohjaavat salitreeniä tai laativat sinulle harjoitteluohjeet kotiin. Lisäksi työfysioterapeutit voivat kartoittaa työpisteesi ergomian ja valita sinulle parhaiten sopivat kalusteet, työvälineet ja -asennot.

Hoidon tarve

Asiakasryhmät

Työikäisille jaksaminen varmistamiseksi

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin syy työikäisten lääkärissäkäyntiin ja aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja. Fysioterapian keinoin voidaan sekä ennaltaehkäistä että hoitaa työväestön eri syistä johtuvia oireita ja kiputiloja, useimmiten yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Lapsille ja nuorille kasvun tueksi

Lasta ja perhettä voidaan auttaa fysioterapian keinoin monessa eri tilanteessa ja eri ikävaiheessa. Tarvetta voi tulla jo vauvaikäisenä, esim. jos vanhemmilla on huoli motorisesta kehityksestä. Lasten ja nuorten fysioterapiassa ja kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä sekä lähipiirin että eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Terapiaan kuuluu konsultointia, neuvottelua ja moniammatillista yhteistyötä, mukana esim.  neurologisen koulutuksen saanut asiantuntija ja toimintaterapeutti.

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Raskaudella ja synnytyksellä on monenlaisia vaikutuksia naisen kehoon. Sekä hormonaalisista syistä että muuttuneesta kehon asennosta ja kudosten rasituksesta voi  aiheutua tuki- ja liikuntaelimistön oireita ja kiputiloja sekä lantionpohjan toimintahäiriöitä. Näitä raskausajan ongelmia, kuten raajojen puutumisoireet, selän ja lantion kiputilat ja virtsanpidätyksen ongelmat, voidaan hoitaa jo odotusaikana. Synnytyksen jälkeen fysioterapian avulla hoidetaan esim. suorien vatsalihasten erkaumaa, arpia, lantionpohjan lihasten treenausta.

Ikääntyneille toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseksi

Ikääntyneiden fysioterapian tavoitteena on liikunta- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito ja siten tukea itsenäistä toimintaa asiakkaan omassa elinympäristössään. Toimintakyky ja arjessa selviäminen heikentyvät esimerkiksi kaatumisen ja siitä aiheutuvan luunmurtuman, leikkauksen, lyhyt- tai pitkäaikaisen sairauden tai muistihäiriöiden vuoksi. Ikääntyneiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä sekä lähipiirin että eri alojen asiantuntijoiden kanssa,  tarvittaessa myös kotikäyntejä ja apuvälineiden  sekä kodin muutostöiden tarpeen arviointia.

Niska ja hartiat

Niskakipu voi johtua pään sopimattomasta tai äkkinäisestä liikkeestä, huonosta nukkuma-asennosta tai vedosta. Syynä voivat olla myös vammat, rangan kulumamuutokset, sekä jännitys ja stressi. Useimmiten niskakipujen syynä on kuitenkin niskan ja hartioiden jännitystila, minkä aiheuttajana on yleensä fyysinen rasitus, kuten huonot ja usein toistuvat, pitkäaikaiset työasennot. Oireina voi tuntua päänsärkyä, niskakipuja, hartiaseudun jäykkyyttä ja käden säteilytuntemuksia kuten kipua ja tuntohäiriöitä. Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin erikoistunut fysioterapeutti tekee usein yhteistyötä työfysioterapeutin kanssa ergonomisten ratkaisujen löytämiseksi.

Yläraajat

Yläraajan rasitussairauksilla tarkoitetaan kyynärvarren, ranteen ja käden kiputiloja, jotka liittyvät raajan liialliseen kuormitukseen. Näitä ovat olkaluun sivunastan tulehdus, tenniskyynärpää, jännetuppitulehdus ja rannekanavaoireyhtymä. Rasitusoireet ovat useimmiten työperäisiä, mutta myös urheilu ja perinnölliset tekijät altistavat. Käden rasitusvammoja hoidetaan fysioterapiassa kuntouttavilla harjoitteilla, usein yhteistyössä työfysioterapeutin, urheilufysioterapeutin, lymfaterapeutin ja toimintaterapeutinkin kanssa.

Alaraajat

Rasitusvammoilla tarkoitetaan hermojen, jänteiden ja muiden rakenteiden vaivoja, joiden syynä on tyypillisesti toistuva, yksipuolinen liike.  Alaraajojen rasitusvammat liittyvät usein vapaa-ajan liikuntaan, mutta voivat oola myös työperäisiä, johtua ylipainosta tai sairaudesta. Rasitusmurtumia syntyy jalan alueella jalkapöydästä reisiluuhun. Rasitusvammojen kuntoutuksessa on tärkeää arvioida huolellisesti vamman syyt ja korjata ne. Hoito ja harjoitetteet laaditaan usein yhteistyössä urheilufysioterapeutin, työfysioterapeutin tai lymfaterapeutinkin kanssa.

Selkä ja lantio

Lantiota sanotaan koko kehon perustaksi. Monet erilaiset kivut ja vaivat voivat johtua siitä, että lantio on virheellisessä asennossa. Yleisin selän rasitusvamma kasvavilla ja urheilevilla nuorilla on lannenikaman rasitusmurtuma. Usein tyypillinen alaselän vaiva on äkillinen kipu, joka johtuu pääasiassa lihasten jännittymisestä, mutta johon voivat myötävaikuttaa selän nikamien rappeumat ja pikkunivelten kulumat. Selkärangan rappeutumisesta johtuviin ongelmiin kuuluu myös selkäydinkanavan ahtautuminen, mikä aiheuttaa oireita myös reisiin. Myös työperäiset rasitusoireet aiheuttavat selkäkipuja, esim. alaselkäkivut ovat  yleisimpiä syitä sairaspoissaoloihin. Kuntoutumisessa ja toimintakyvyn palauttamisessa potilaan omalla aktiivisuudella on keskeinen osuus. Fysioterapian keinon pyritään nykyään ennaltaehkäisemään selkävaivoja ohjeistamalla ja innostamalla ihmisiä lisäämään tuki- ja liikuntaelimistöä vahvistavaa liikuntaa.

Purenta

Purentaan liittyviä vaivoja ovat leuan liikehäiriöt, puremalihasten kivut, leukanivelten naksuminen, toistuvat päänsäryt, niska-hartiaseudun kivut, korvaoireet, huimaus jne. Varsinaisen suun terveyden lisäksi purenta-alueen fysioterapia auttaa näissä ongelmissa. Purentafysiologisen hoidon tavoitteena on kipujen punaisella vähentäminen, lihaksiin ja niveliin kohdistuvan kuormituksen pienentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito lähtee aina potilaan yksilöllisistä ongelmista ja vaivojen ja niistä aiheutuvien haittojen vaikeusasteesta

Rasitusvammat

Sairauksien hoito

Aivoinfarkti

Aivoinfarktin alkuhoidon jälkeen on tärkeää saada nopeasti monipuolista kuntoutusta. Kuntoutujan tukena on fysioterapeutin lisäksi moniammatillinen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu esim. neurologian, puheterapian ja toimintaterapian asiantuntijoita. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan, hänen lähipiirinsä ja ammattihenkilöstön kanssa. Kuntoutuksen tarve ja pituus vaihtelevat jokaisen sairastuneen kohdalla.

ALS

ALS on selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, mikä etenevästi heikentää lihaksia käskyttäviä  liikehermoja. Varhain aloitettu kuntoutus auttaa sairastunutta säilyttämään ja ylläpitämään toimintakykyään mahdollisimman pitkään. ALS-potilaat hyötyvät taudin etenevän luonteen ja alati muuttuvan terveydentilansa vuoksi erityisesti moniammatillisesta lähestymistavasta sairauden kuntoutuksessa. Fysioterapiassa keskitytään  liike- ja lihasharjoitteluun ja spastisuuden eli lihasjäykkyyden lieventämiseen. Tarvittavien apuvälineiden arviointi ja käyttöönoton opastus aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Huimaus ja tasapainohäiriö

Huimausoireita esiintyy kaiken ikäisillä ja kuntoisilla, mutta erityisesti ikääntyvillä huimaus voi aiheuttaa kaatumisten kautta murtumia ja muita vammoja, joista toipuminen kestää kauan. Huimauksen syyt tutkii asiaan perehtynyt fysioterapeutti ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa sopivan hoidon ja harjoitteet. Ns. hyvälaatuinen asentohuimaus on erittäin yleinen huimauksen syy kaikissa ikäryhmissä.  Oire syntyy sisäkorvan tasapainoelimessä väärään paikkaan joutuneista kiteistä, jotka liikkuessaan aiheuttavat tasapainotunteen häiriöitä. Hyvälaatuiseen asentohuimauksen hoitoon erikoistuneet fysioterapeutit ohjeistavat asiakkaalle sopivan asentohoidon (asentomanööverit), ja näin saadaan korvan tasapainoelimen häiriötila tasoittumaan.

Kehitysvamma

Kehitysvammaisten kuntoutujien fysioterapiassa keskitytään arjessa selviytymiseen ja perustaitojen harjoittamiseen esim. pukeutumisen harjoitteluun. Fysioterapialla autetaan ylläpitämään fyysiset edellytykset mahdollisimman itsenäiselle ja aktiiviselle toiminnalle esim. nivelten liikelaajuuksia ylläpitämällä ja lihasvoimaa vahvistamalla. Fysioterapeutti arvioi apuvälineiden tarpeellisuuden, auttaa hankintaprosesseissa ja käyttöönotossa. Kehitysvammaisten hoidossa fysioterapeutit tekevät yhteistyötä kuntoutujien vanhempien, koulujen / toimintakeskusten ja hoitavan tahon kanssa.

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, reumasairaus tai muu sairaus, jotka rajoittavat liikkumista ja arjessa selviytymistä. Yleensä tällaisen kuntoutuksen maksaa ja myöntää Kela, ja palveluntuottajayritykset valitaan kilpailutuksen jälkeen.

MS-tauti

MS-tauti on nuorten aikuisten tauti, joka on oireistoltaan ja etenemistavaltaan hyvin monimuotoinen. Mitä aikaisemmassa vaiheessa fysioterapia aloitetaan sen paremmin voidaan ehkäistä liikunta- ja työkyvyssä tapahtuvia muutoksia. Fysioterapia käsittää mm. toimintakyvyn kartoittamista, omatoimisten harjoitteiden ohjausta toiminta- ja työkykyä tukemaan. MS-taudin edetessä ja toimintakyvyn heikentyessä, fysioterapian painopiste muuttuu toimintakykyä tukevaksi yksilöterapiaksi, jossa esim. kävely- ja tasapainoharjoitukset ovat keskeisiä.

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, reumasairaus tai muu sairaus, jotka rajoittavat liikkumista ja arjessa selviytymistä. Kuntoutus perustuu aina terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, lisätietoja kuntoutussuunitelmasta löydät Kelan sivuilta.

Parkinsonin tauti

Parkinsonin taudissa  kuntoutus käsittää fysioterapiaa ja liikuntaa, mutta se voi sisältää myös muita muotoja, kuten esimerkiksi toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapiaa. Fysioterapiaa suositellaan varsinkin niille Parkinson-potilaille, joiden tauti on edennyt jo pidemmälle, ja sairauden aiheuttama jäykkyys ja tasapaino-ongelmat ovat saattaneet lisääntyä. Säännöllisellä ja asiantuntevalla fysioterapeuttisella hoidolla voidaan tehokkaasti ehkäistä sairaudesta aiheutuvia haittoja, kuten Parkinsonin taudille tyypillistä jäykkyyttä.

Reuma

Reumaa sairastava hyötyy myös fysioterapiasta: fysioterapian avulla pyritään säilyttämään nivelten liikkuvuus ja hyvä ryhti, ehkäisemään virheasentoja sekä lievittämään kipuja. Terapeuttista harjoittelua ohjaa fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Koska varsinaista täsmähoitoa reumatauteihin ei vielä ole, fysioterapeutin tehtäviin kuuluu olennaisena osana myös tiedon jakaminen sairauden luonteesta sekä omatoimiseen harjoitteluun ja liikkumiseen motivoiminen. Tavallisimpia reumasairauksia ovat mm. nivelreuma, selkärankareuma sekä fibromyalgia eli pehmytkudosreuma.

Selkäydinvamma

Selkäydinvamma voi syntyä tapaturmaisesti tai vammaan voivat johtaa myös esimerkiksi erilaiset tulehdukset, kasvaimet ja verisuoniperäiset ongelmat. Selkäydinvaurion jälkeisellä kuntoutuksella parannetaan tai ylläpidetään kuntoutujien toimintakykyä ja edesautetaan mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Fysioterapiassa keskitytään  liike- ja lihasharjoitteluun ja spastisuuden eli lihasjäykkyyden lieventämiseen. Tarvittavien apuvälineiden arviointi ja käyttöönoton opastus kuuluu myös fysioterapeutin osaamiseen. Usein yhteistyötä tehdään moniammatillisesti eri terapeuttien kesken, riippuen kuntoutujan iästä ja elämäntilanteesta. Hoitosuhde on vuosien mittaine, jolloin on tärkeää, että sekä kuntoutuja ja fysioterapeutti sitoutuvat pitkäjänteiseen ja luottamukselliseen suhteeseen.

Akupunktio

Akupunktio on kivun ja lihasjännitysten hoitoa erilaisilla neuloilla. Akupunktion teho perustuu hermoston ja kehon oman kivunlievitysjärjestelmän aktivointiin. Kertakäyttöneulat ovat niin ohuita, että pistoa tuskin huomaa. Akupunktiota käytetään kivun hoitoon, mutta sillä on olevan todettu positiivisia vaikutuksia myös nivelten liikkuvuuden lisääntymiseen. Hoitoa antavat siihen erikoistuneet fysioterapeutit.

Jalkaklinikka

Jalkojen ja koko alaraajojen fysioterapiassa keskitytään pääasiassa podiatriseen fysioterapiaan, mikä tarkoittaa alaraajaongelmien hoitoa. Toimintahäiriöt voivat johtua esim. synnynnäisistä rakenteellisista tekijöistä, tapaturmasta, kulumasta, lihasheikkoudesta tai jalkineista. Myös poikkeava rasitus esim. työ- tai urheiluperäinen ja lisääntynyt kuormitus, kuten raskaus tai ylipaino voivat aiheuttaa oireita. Fysioterapian hoitokeinot ja menetelmät ovat monipuolisia. Tarvittaessa esimerkiksi tehdään yksilölliset tukipohjalliset eli ortoosit, joiden avulla on mahdollista tehokkaasti korjata hoitaa jalan ja alaraajan virheasentoja.

Fasciahoito

Fasciat eli lihaskalvot muodostavat koko kehon lihasten kattavan toiminnallisen pinnan. Kiristynyt fascia lisää lihasjännitystä ja verenkierron heikkenemistä, mistä aiheutuu kipua, kireyttä ja jäykkyyttä. Fasciatekniikoilla käsitellään kalvorakenteita, jänteitä, lihaksia ja neuraalikudosta. Tarkoituksena on lisätä kudosten elastisuutta ja aineenvaihduntaa sekä palauttaa kudosten vapaa liike.  Liikettä ja asentoja aistivia soluja on faskioissa huomattavasti enemmän kuin lihaksissa, jänteissä tai luissa. Käsittely ärsyttää kudoksia ja voi tuntua paikoin tuntua kivualiaanakin, myös hoitokohta voi olla arka jälkeenpäin, mikä on merkki siitä, että kudoksissa tapahtuu paranemisprosessia.

Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisiksi hoitomuodoiksi käsitetään esim. sähkö-, valo-, ultraääni-, kylmä- tai lämpöhoito sekä kinesioteippaus. Hoidoilla voidaan hoitaa tai helpottaa kipua oireilevalla alueella. Fysikaalinen hoito on osa muuta fysioterapiaa, sitä voidaan fysioterapiassa käyttää muun muassa manuaalista terapiaa täydentävänä hoitomuotona.

OMT fysioterapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas-ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.OMT terapian hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle. Terapeuttisella harjoittelulla kehitetään mm. lihastukea sekä asennon- ja liikkeenhallintaa. OMT-fysioterapeutin erikoistumiskoulutus kestää 2,5 vuotta ja koulutukseen hakeudutaan fysioterapeutin tai lääkärin tutkinnoilla.

Muut manuaaliset erikoishoitomuodot

Manuaalinen terapia on yleistermi, joka kattaa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä hieronnan eri muodot. OMT:n (ortopedinen manuaalinen terapia) ohella muita manuaalisen fysioterapiaan liittyviä ja erikoiskoulutuksen vaativia hoitomuotoja ovat esim. Maitland, Osteopatia, Naprapatia, Kiropraktiikka.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka avulla yksilöä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään.  Yleisesti käytettyjä toimintoja ovat leikki, erilaiset luovat toiminnot, keittiötoiminnot, erilaiset työtoiminnot, jokapäiväisten taitojen harjoittelu, puutyöt yms.

Asiakaskunta voi olla minkä ikäistä tahansa, asiakkaina ovat esimerkiksi vammautuneet, kehitysvammaiset, neurolologista, liikuntaelinsairauksista kärsivät henkilöt jne. Toimintaterapeutti on myös apuvälineasiantuntija.

Työfysioterapia

Työfysioterapeutti on työterveyshuollon asiantuntija, jolla on sekä fysioterapeutin pätevyys  että riittävät tiedot työterveyshuollosta. Työfysioterapialla edistetään työntekijän fyysistä työ- ja toimintakykyä työntekijän omassa työympäristössä. työfysioterapeutit osallistuvat myös uusien työskentelytilojen, -välineiden ja ylensäkin ergonomian suunnitteluun. Kuntoutusprosesseissa tehdään yhteistyötä moniammatillisessa ryhmässä.

Hoitomuodot